Polac Print | Dotacje EU
16271
page-template-default,page,page-id-16271,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Dotacje EU

Zakład Poligraficzny Andrzej Połać realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wdrożenie opatentowanych technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych na skalę światową opakowań do żywności o podwyższonych właściwościach logistycznych.

Cele projektu.

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie technologii mającej na celu znaczące poprawienie czytelności kodów kreskowych i kodów 2D wykonywanych w technologii fleksograficznej.

Planowane efekty.

Rezultatem niniejszego projektu będzie wdrożenie nowej technologii produkcji fleksograficznych opakowań giętkich do kontaktu z żywnością znamiennych tym, że kod kreskowy i kod QR będzie gwarantował niezawodną identyfikację na dowolnym urządzeniu skanującym. Nowe opakowania do żywności o podwyższonych właściwościach mikrologistycznych będą charakteryzowały się nieosiągalną dotychczas możliwością przenoszenia kodów kreskowych i kodów QR w kierunku poprzecznym do kierunku druku w standardzie minimum B.

Wartość projektu.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 4 742 100,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 133 945,00 zł

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji opakowań z zabezpieczeniem magnetycznym” realizowanego przez Zakład Poligraficzny Andrzej Połać ogłasza się nabór oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii produkcji zgodnie z specyfikacją zawartą w punkcie V zapytania ofertowego nr 18122015/BON.  Zapytanie ofertowe   2 załącznik nr 1

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji opakowań żywnościowych giętkich o podwyższonych właściwościach logistycznych” realizowanego przez Zakład Poligraficzny Andrzej Połać ogłasza się nabór oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii produkcji zgodnie z specyfikacja zawarta w punkcie V zapytania ofertowego nr 17032015/BON. Zapytanie ofertowe, 2-załącznik nr 1

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania uszlachetnionych etykiet i opakowań, w tym opakowań do kontaktu z żywnością”

Projekt realizowany w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej  4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Całkowity koszt netto realizacji Projektu:

4 461 744,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:

4 461 744,00 PLN

Wartość dofinansowania:

2 677 046,40 PLN

Okres realizacji:

13.05.2011 – 31.12.2011

 

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:

Andrzej Połać

Tel. (34) 366 14 83

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM:

 

Instytucja Zarządzająca (IZ) PO IG:

 

Instytucje Pośredniczące (IP):

 

Instytucja Wdrażająca (IW):